ANLESS' TE YAŞAM

Anless Uygulama Alanları Nelerdir ?

Anless çok yönlü otizm eğitim programının en önemli özelliği açık ve kapalı uygulama alanlarına sahip olmasıdır. Açık ve kapalı uygulama alanları bireylerin işitsel, görsel ve duyusal algılarının geliştirilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca; farklı eğitsel ortamlarda yapılan çalışmalar ile bireylerin öğrendikleri becerileri genellemesi ve kalıcı olması sağlanır.

SOSYAL İLETİŞİM

Yaşam atölyeleri ve ANLESS uygulama alanlarında, yaşıtlarıyla rekabete dayalı sokak oyunları oynarken grup çalışmaları ile de sosyalleşmesi arttırılır. Sosyalleşme ve iletişim becerilerinin güçlenmesi için de farklı eğitimsel ve doğal ortamlar oluşturulur.

SPOR VE DENGE

ANLESS tam donanımlı açık spor alanlarında bireyin bedensel koordinasyonu ve psikomotor becerilerini güçlendirmek için spor çalışmaları yapılır. Bahçe içinde eğitim amaçlı hazırlanan kum sahasında denge parkuru yürüyüşleri yapılır, ayrıca açık alanda sokak oyunları ile kurallı oyunların öğretimleri yapılır.

OYUN TERAPİSİ

ANLESS’te özel hazırlanmış kuklalı hikayeler ile oyun atölyesinde çocuklara oyun oynama becerileri gelişim aşamalarına göre kazandırılır. Sosyal iletişim becerilerini arttırma amaçlanır. Dil gelişimini desteleyen oyunlara yer verilerek doğal iletişim tekniği ve fırsat temelli öğretim ile dil ve konuşma becerileri güçlenmesi sağlanır.

SANAT TERAPİ

Bireyin yaratıcılığının ve doğal iletişim becerilerinin gelişmesi için yaşam atölyelerinde müzik, ritm, drama, kil çalışmaları, el sanatları ve resim çalışmaları yapılır. Sanatsal çalışmalar ile akademik beceriler somutlaşır ve bireyin yaşam deneyimi arttırılır.

ABA UYGULAMASI

Akademik becerilerin, uygulamalı davranış analizi ilkelerine göre analizleri yapılır.
Beceri analiz formları oluşturulur. Özel hazırlanmış ABA temelli kitap ve materyaller ile aylık çalışma planlarında bulunan akademik beceriler kazandırılır. Beceri analiz formları ile gelişim düzeyleri kayıt altına alınarak gelişimsel verileri oluşturulur.

BAHÇE TERAPİSİ

Çocuğun kendisine ait tarlasında meyve sebze yetiştirmesi ve bakımını üstlenmesi sağlanır.
Çevresindeki canlıları ve yaşamlarını fark etmesi hedeflenir. Bireyle, doğal çevresinden gelen görsel, işitsel ve dokunsal uyaranları algılayarak duyusal algı çalışmaları yapılır ve doğa çalışmaları ile duyusal farkındalığı  geliştirilir.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile, çocuğun eğitiminde
çok önemli bir boyutta bulunmaktadır. Aylık çalışma programı, ailenin istekleri ve gözlemlerine göre şekillendirilir. Ailenin çocuğu ile ilgili gerçekçi beklentiler oluşturması için değerlendirme süreçlerinde ebeveynin bulunması sağlanır.  Aylık ve haftalık ev çalışma programları ile evde nitelikli zaman geçirme süreleri arttırılmaya çalışılır.